DAP - Dom Aukcyjno - Powierniczy
Serwis korzysta z tymczasowych plików cookies. Pliki te nie są przetwarzane i nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki są niezbędne do prawidłowego działania serwisu - więcej w Polityce Prywatności.
Szukaj:
Profesjonalne doradztwo
bezpieczne pośrednictwo
DAP - Dom Aukcyjno-Powierniczy Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn / Polska
tel.  ( 89 ) 539 10 39
techmar olsztyn
Ryzyko
techmar olsztyn
Analiza ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia.
techmar olsztyn
Negocjacje
techmar olsztyn
W zakresie warunków ubezpieczenia jak i wysokości potencjalnej składki na nie.
techmar olsztyn
Ubezpieczenie
techmar olsztyn
Program ubezpieczeń zakładający ochronę przy minimalnych nakładach kosztów.
Oferta

Dla naszych Klientów prowadzimy pełną obsługę brokerską na którą składa się:

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – analiza występujących ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich ubezpieczenia
 • OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO zakładającego optymalną ochronę przy minimalnych kosztach
 • PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  do zakładów ubezpieczeń
 • NEGOCJACJE Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ w zakresie warunków ubezpieczenia jak i wysokości składki
 • POMOC W WYBORZE UBEZPIECZYCIELA – opracowanie analizy ofert
 • NADZÓR nad prawidłowym wykonaniem umów ubezpieczenia
  • Merytoryczne sprawdzenie polis
  • Dostarczenie dokumentów ubezpieczeniowych do Klienta
  • Informowanie o terminach płatności rat składek ubezpieczeniowych
  • Pomoc  w zakresie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania


Na życzenie Klienta analizujemy stan dotychczasowego ubezpieczenia przedsiębiorstwa – przeprowadzamy tzw. audyt ubezpieczeniowy, a następnie wspólnie z Klientem - w zależności od wybranej polityki oraz środków finansowych przedsiębiorstwa – pomagamy podjąć decyzję, które ryzyka i w jakim zakresie zostaną ubezpieczone (broker wskaże i pomoże wyeliminować ryzyka, które w interesie klienta można zmniejszy lub pozostawić jako ryzyko własne albo wyeliminować innymi środkami niż ubezpieczenia.

Dodatkowo dla podmiotów stosujących ustawę o zamówieniach publicznych oferujemy:

 • OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w tym pomoc przy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia wraz ze sposobem oceny ofert oraz określeniem wymogów formalnych dotyczących składach ofert, dobór produktów ubezpieczeniowych, zakresu i systemu ubezpieczenia w taki sposób aby zapewnić jak najlepsza ochronę ubezpieczeniową, przygotowanie załączników do specyfikacji
 • NA ŻYCZENIE KLIENTA DYSTRYBUCJA SIWZ DO FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
 • UCZESTNICTWO W PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ w charakterze rzeczoznawcy, w tym przygotowanie formularza oceny oraz pomoc w ocenie złożonych ofert
 • MERYTORYCZNE SPRAWDZENIE POLIS pod kątem zgodności ze złożoną ofertą
 • DOSTARCZENIE POLIS DO KLIENTA
 • POMOC W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD I UZYSKANIU ODSZKODOWANIA
Kontakt
Temat:
Treść:
Kontakt:
strony internetowe olsztyn